logo

Sdružení Země - Jižní Morava
     Během roku 2007 jsme se pravidelně scházeli především v čajovnách nebo na Rozmarýnku. Pro zpestředí jsme si občas udělali výlet do přírody a pro poučení jsme navštěvovali různé kurzy a pracovní setkání. V Lažánkách jsme se například učili míchat hliněnou maltu a omazávat s ní slaměné bloky.
     Vyvrcholením naší činnosti byl velký kurz permakulturního designu. Od podzimu 2007 jsme každý měsíc dostávali domácí úkoly a na jaře 2008 byl kurz zakončen dvoutýdenním intenzivním školením. Každý z účastníků také musel vyhotovit referát na zvolené téma.


VOLBA ?   Fotografická kronika roku 2007.
VOLBA ?   Zápis ze společné valné hromady Sdruzení země a Sdružení Země Jižní Morava za rok 2007.
Zpět