logo

Sdružení Země - Jižní Morava
     V roce 2010 se činnost našeho sdružení zaměřila především na fyzicky náročnou práci na bývalém tankodromu u Mikulova. CHKO Pálava požadovalo, abychom do jara spálili hromady keřů, které jsme vyřezali v roce 2009. V létě jsme potom sekli některé plochy zbavené keřů v minulosti a od náletů jsme čistili další část keři obsazených ploch tohoto pozemku.
     Na webové stránky sice vyvěšuji fotoreportáž pouze ze šesti výletů, ale bylo jich více. Ne vždy jsme ale s sebou brali fotoaparát.

Pálení vyřezaných křovin - 14. a 20. 3. 2010 - zde.

Předjarní výlet o víkendu 18. 4. 2010 - zde.

Sečení "travin" vysokých až dva metry o víkendu 26. - 27. 6. 2010 - zde.

Sečení trávy o víkendu 9. - 11. 7. 2010 - zde.

Zamotýlkovaný víkend 8. - 9. 8. 2010 - zde.

Pohrabání a odvoz usušeného sena o víkendu 22. 8. 2010 - zde.

Zápis z Výroční valné hromady za rok 2010 konané v listopadu 2010 - zde.

Zpět