logo

Hledání trvalé cesty


Není jich ještě moc, ale už i v Čechách a blízkém okolí vznikají komunity, které spojují návrat k tradicím, alternativní zemědělství, vzájemnou spolupráci a často i společnou péči o slabé v duchu nějaké víry či ideje.


VOLBA ?     nasealternativa => blog příznivců rodových osad a alternativního způsobu života

VOLBA ?     Web příznivců Anastasie (knih Vladimíra Megreho), rodových osad a rodových statků

VOLBA ?     Proatom – svědectví o jednom nezdařeném pokusu o permakulturní rodovou osadu

VOLBA ?     wwwold.ekovesnicky.cz => ekovesničky a komunity tuzemské i přespolní

                 Sdružení zájemců o rodovou osadu (zatím bez trvalé základny):
VOLBA ?     Permanet sdružuje zájemce z oblasti Velké Moravy
VOLBA ?     unueco.cz Petra Hradila a jeho přátel
VOLBA ?     brněnské Sdružení země

                 Zakořeňující se zárodky komunit a rodových osad:
VOLBA ?     žijící komunita ze slovenské Zaježové
VOLBA ?     komunita Sklenářky žijící poblíž Ústí nad Orlicí
VOLBA ?     komunita žijící na úpatí Blaníku
VOLBA ?     vznikající komunita z Domašova nad Bystřicí působící pod názvem „družstvo Trvalý život“
VOLBA ?     základna rodící se čecho-anglické komunity od Bouzova na střední Moravě
VOLBA ?     komunitní základna z Horního mlýna ze Křtin v Moravském krasu

                 Fungující komunity už založily nábožensky či ideově souznící skupiny:
VOLBA ?     Camphill České Kopisty - v antroposofickém duchu ekologicky pečuje o půdu a lidsky o postižené
VOLBA ?     katolický Domov paní Zdislavy (u Mikulova) pečuje o duše těch nejslabších
VOLBA ?     katolické Sdružení Neratov z Orlických hor pečuje o mentálně postižené
VOLBA ?     komunita Hara-Krišnovců Krišnův dvůr na Vlašimsku
VOLBA ?     Šrí Dévpuridží Ášram (Jóga-centrum) ze Žďárce u Skutče (Vysočina)
VOLBA ?     Maháprabhudíp ášram Střílky (o. Kroměříž)

                 Zajímavé zahraniční komunity:
VOLBA ?     komunita žijící v italském podzemním chrámovém komplexu Federace Damanhur
VOLBA ?     rodová osada Kovčeg u Moskvy
VOLBA ?     originální Anastasia v ruském jazyku
VOLBA ?     Anastasia ruská s Překladačem z ruštiny
VOLBA ?     maxi-squot v dánské Kodani je svobodným územím s oficiálně uznanou autonomii.
Zpět