logo

Hledání trvalé cesty


Ekonomika a politika jsou spojité nádoby. Nelze rozeznat, kde končí jedno a kde začíná druhé, proto oba okruhy zahrnuji do jednoho společného okruhu.


VOLBA ?     TÉMATA PŘEVÁŽNĚ POLITICKÁ

                 Informace o nezávislých lokálních platidlech (LETS):
VOLBA ?     z webu lets.ecn.cz
VOLBA ?     z webu letniskola.hornimlyn.cz

                 Informace o časových bankách:
VOLBA ?     humanart.cz => základní informace
VOLBA ?     ct24.cz/ekonomika => základní informace
VOLBA ?     casovabanka.sk => o tom, jak taková časová banka funguje v reálu:

                 Ekonomický web Trastu pro ekonomiku a společnost rozebírá i příčiny a následky ropného zlomu:
VOLBA ?     z webu energybulletin.cz
VOLBA ?     z webu thinktank.cz

VOLBA ?     socialni-ekonomika.cz => sociální podnikání a sociální ekonomika

VOLBA ?     ekumakad.cz => Ekumenická akademie podporuje fair trade, mír a pomoc chudým

VOLBA ?     tso.cz => antroposofická nauka o sociální trojčlennosti usiluje o spravedlivou společnost

VOLBA ?     zlomropy.wordpress.com => ropný zlom a jeho příčiny i očekávané následky

VOLBA ?     cmkos.cz => odborářské ekonomické rozbory a komentáře patří dlouhodobě k nejkvalitnějším

VOLBA ?     dokumentarni.tv => věnuje se také alternativním ekonomickým teoriím

VOLBA ?     video.google.com => film Duch doby (Zeitgeist) s českými titulky

VOLBA ?     futurologia.sk => web slovenské futurologické společnosti

                 Pro zajímavost uvádím i ironický hold k 21. výročí listopadového sametu od Václava Hořejšího:
VOLBA ?     blog.aktualne.centrum.cz => autorům komentář vyvolaný kritikou milovníků současných pořádků
VOLBA ?     outsidermedia.cz => text p. Hořejšího, který se trefil do černého
Zpět