logo

Sdružení Země - Jižní Morava
     Zdražuje se sice všechno, ale hlavní příčinou (mimo hamiždnosti nadnárodních korporací a jejich majitelů) je růst cen paliv. A tady je růst cen oprávněný, protože množství použitelné zbývající ropy a plynu se rychle tenčí.
     Pokusil jsem se proto shromáždit informace, pomocí kterých si každý může na koleně spočítat, jak moc se mu vyplatí zateplení nebo výměna oken. Nebo jestli to jsou peníze vyhozené.


Diskuse o výpočtu úniku tepelných a finančních ztrát zaviněných úniky tepla:
VOLBA ?   DENOSTUPŇOVÁ METODA určuje, jak moc dlouho a silně se musí v příslušné lokalitě topit.
VOLBA ?   Druhý krok výpočtu spočívá v tom, že v tabulce zjistíme TEPELNÝ ODPOR MATERIÁLŮ celého pláště budovy.
VOLBA ?   Ve třetím kroku spočítáme za celé topné období MNOŽSTVÍ UNIKAJÍCÍHO TEPLA a nakonec i jeho cenu.
Zpět