logo

Sdružení Země - Jižní Morava
     Zemědělská velkovýroba pomohla vyhnat hlad z ekonomicky silných států. Zdá se tedy, že byla úspěšná. Chybí už jen dořešit několik drobností a nakrmí celý svět. Těmi prkotinami jsou například nevyčerpatelné zásoby paliv do motorových vozidel, dostatek herbicidů a pesticidů, lidé odolní vůči působení genových modifikací a chemikálií z potravin a životního prostředí, dostatek prostředků na dotace výrobcům či spotřebitelům na nákup drahých potravin, větší zeměkoule s trvalým dostatkem orné půdy a vody,...
     Pokud nebude možné tyto drobné požadavky moderní zemědělské vědy uspokojit, bude nutné hledat nějaká provizorní a neuspokojivá řešení - naučit se šetřit vodou, chránit půdu a její vrchní vrstvu zvlášť, spolupracovat s něčím tak nespolehlivým jako je příroda,...Diskuse o ekozemědělství:
VOLBA ?   Souhrnná studie o bio-dynamických preparátech od dr. Steinera, p. Erbeho i nových tvůrců
VOLBA ?   Víte jak využít při pěstování na poli, zahrádce nebo třeba jen v květináči kosmické síly Měsíce a planet?

VOLBA ?   Povídání o tom, že kytky i jiné rostlinky nás cítí a slyší. Jsou živé, komunikují s námi a my můžeme s nimi.

Zpět