logo

Sdružení Země - Jižní Morava
     V cyklu knih Zvonící cedry Ruska, kterými čtenáře provází hlavní hrdinka - Anastasia, bylo popularizováno bydlení v rodových osadách. V dalekých pustých pláních Ruska se už tento koncept bydlení začal realizovat a několik takových rodových osad vzniklo a Putimovské Rusko jejich vznik dokonce podporuje. V desítkách statků tam stovky lidí, kteří hospodaří i na stovce hektarů kvalitní půdy.
     V České republice je situace zcela jiná. Zájemci o bydlení v rodové osadě musí zdolávat obrovské problémy už při hledání místa vhodného pro budování osady. I po úspěšném vzniku české rodové osady to ale asi také nebude žádná selanka.


Diskuse o rodových osadách:
VOLBA ?   Jaký vliv na občany mají společenské a ekonomické změny, ke kterým dochází po sametové "revoluci"?
VOLBA ?   Jak dopadá srovnání situace, podmínek a vlastností RO v Rusku a v České republice?
VOLBA ?   Pokus o vzájemné porovnání mezi RO, permakulturou a antroposofií.
VOLBA ?   Jak velká by měla být RO a její pozemky ve specificky českých podmínkách?
VOLBA ?   Jaká jsou pravidla pro rozmístění jednotlivých částí a statků v prostoru RO?
VOLBA ?   Budování RO je dlouhodobým procesem, ale jeho průběh lze alespoň částečně odhadnou.
VOLBA ?   Jak nejlépe se připravit a začít budování rodové osady?
VOLBA ?   Jaké podmínky musí být splněny, aby se s minimálními riziky zdařilo budování RO?
VOLBA ?   Každý jsme jiný a každý máme jiné předpoklady k čemukoli. I k životu v RO. RO.
VOLBA ?   Jak budou koordinována práva a povinnosti osadníků, kteří se účastní budování RO?
VOLBA ?   Každý z osadníků bude mít jiné představy, možnosti a plány. Jak a kým bude RO řízena?
VOLBA ?   Civilizace se i nadále bude měnit rychle a dramaticky. Jaký vliv bude mít společenský vývoj na život v RO?
VOLBA ?   Pokus o shrnutí nadějí a očekávání, která jsou vkládána do RO.
Zpět